Welkom bij  MRY Actuariële dienstverlening

MRY Actuariële dienstverlening is gericht op detachering en consultancy in de pensioenbranche. In deze dynamische wereld ondersteunt MRY opdrachtgevers door het leveren van specialistische kennis en kwaliteit!

Ontwikkelingen in de pensioenwereld

Er is de laatste jaren veel veranderd in de Nederlandse pensioenwereld.

» Consumenten worden mondiger en willen meer duidelijkheid over de pensioen(regeling)
» Nieuwe wet- en regelgeving heeft gevolgen voor pensioenregelingen
» Nieuwe verslaggevingsrichtlijnen vragen om inzicht in waardering van pensioenverplichtingen
» Automatisering veroorzaakt aanpassing of herziening van pensioenadministratiesystemen

Door voortgaande individualisering en flexibilisering worden pensioenregelingen complexer en krijgen werkgever en uitvoerder de zware taak deze regeling duidelijk voor het voetlicht te brengen.
Webiste Deloitte.com

Het is relatief eenvoudig om een complex systeem te maken, maar het vergt een nogal complexe inspanning om tot een eenvoudig systeem te komen.
Prof. dr ir M. van Steen
Deze ontwikkelingen zorgen voor veel extra werk bij verzekeraars en pensioenuitvoerders. In veel gevallen gaat het daarbij om complex en specialistisch werk waarvoor externe expertise wordt ingehuurd.

MRY Actuariële dienstverlening richt zich vooral op het invullen van opdrachten waarvoor tijdelijk extra actuariële of verzekeringstechnische kennis nodig is. Een schaars specialisme op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Daarnaast kan MRY opbjectief advies geven over de pensioenregeling van een onderneming. De voor en nadelen van verschillende regelingen worden op een heldere manier naast elkaar gezet. Hierdoor kan een afgewogen keuze worden gemaakt bij de inrichting van de pensioenregeling.

Kenmerkend bij het invullen van opdrachten door MRY is de betrokkenheid, flexibiliteit en professionaliteit van de medewerkers. Hierdoor weten we opdrachtgevers te verrassen en voor langere tijd aan ons te binden.

Op deze website laten we u graag verder kennis maken met MRY Actuariële dienstverlening!!